Apie mokyklą - darželį „Rugelis“

Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“- bendruomeniška ir besimokanti mokykla, ugdanti savarankišką, sveiką ir atsakingą vaiką.

 

MISIJA

 

Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“, atsižvelgdama į kiekvieno ugdytinio gebėjimus ir poreikius bei stiprindama vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą ir organizuoja neformalųjį švietimą.

 VEIKLOS PRIORITETAI

 Siekiant kiekvieno ugdytinio asmeninės pažangos, organizuoti kokybišką ugdymą, stiprinantį ugdytinių sveikos gyvensenos bei socialines ir emocines kompetencijas.

 MOKYKLOS VERTYBĖS

 

Atsakingumas

Sveikatingumas

Pareigingumas

Sąžiningumas

Savarankiškumas