Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 metų 3 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 metų 2 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

Finansinė būklės ataskaita pagal 22-03-31 duomenis

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų 4 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metų 3 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metų 2 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metų 1 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metų 4 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 metų 3 ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiinys

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. rugsėjo 30 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. kovo 31 d.).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.