Korupcijos prevencija

INFORMACIJA APIE PASTEBĖTUS KORUPCIJOS ATVEJUS MOKYKLOJE-DARŽELYJE ,,RUGELIS"  PATEIKIAMA: 

- tiesiogiai atvykus į mokyklą ir pateikiant rašytinį pranešimą (Žaslių 40, Gudiena, Kaišiadorių sav.); 
- atsiuntus pranešimą paštu adresu  Žaslių 40, Gudiena, Kaišiadorių sav.  
- elektroniniu paštu rastine@rugelis.kaisiadorys.lm.lt
- telefonu (8 346) 53933 arba atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją 864541940.

ETIKOS IR ANTIKORUPCINIS KODEKSAS

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, SĄRAŠAS

2020–2022 M. KORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2017-2019 KORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLOS-DARŽELIO „RUGELIS“ 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLOS-DARŽELIO „RUGELIS" 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS