Veikla

Darželio darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Pamokos pradedamos 8.00 val.

Priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas nuo  7.30 val. iki 18.00 val.

Mokyklos tipas: mokykla-darželis.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Mokyklos-darželio tarybos pirmininkė Sandra Stanislauskienė, tėvų atstovė;

                                                  pirmininkės pavaduotoja Jolita Aleknavičienė, tėvų atstovė;

                                                  sekretorė Rasa Nevedomskienė, vyr. logopedė;

Mokyklos-darželio tarybos narės:

Sonata Bandzevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vaida Stalerūnienė, tėvų atstovė;

Gražina Škimelienė, Kaišiadorių apylinkės seniūnijos seniūnė;

Rita Uimenovienė, vyr. mokytoja;

Aldona Rudienė, vyr. mokytoja.