Veikla

Darželio darbo laikas nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

Pamokos pradedamos 8.00 val.

Priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas nuo  8.00 val. iki 12.00 val.

Priėmimo sąlygos: Centralizuotas vaikų priėmimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 27 d. įsak. Nr. 818)

Mokyklos tipas: mokykla-darželis.

Mokomoji kalba: lietuvių.

Mokyklos-darželio tarybos pirmininkė Judita Bernatonienė, tėvų atstovė;

                                                  pirmininkės pavaduotoja Aušra Vainienė, tėvų atstovė;

                                                  sekretorė Rasa Nevedomskienė, vyr. logopedė;

Mokyklos-darželio tarybos narės: Sonata Bandzevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                                                           Daiva Dzemedzionkienė, tėvų atstovė;

                                                           Gražina Škimelienė, Kaišiadorių apylinkės seniūnijos seniūnė;

                                                            Vida Zujienė, meninio ugdymo mokytoja.