2021-01-04

SAM informacija
Pandemijai tebesitęsiant, kitų metų pradžioje ir toliau galios karantino apribojimai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokiais atvejais išduodamas nedarbingumo pažymėjimasnesergančio vaiko priežiūrai ir kada skiriama didesnė ligos išmoka susirgus COVID-19 vykdant profesinę veiklą.
Kai priešmokyklinukus ir ikimokyklinukus namuose prižiūri tėvai:
Vyriausybė rekomenduoja ikimokyklinukus ir priešmokyklinukus į ugdymo įstaigą leisti tik tada, kai tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jei tėvams nepavyksta suderinti darbo iš namų ir vaiko priežiūros arba tėvai nusprendžia vaiko neleisti į ugdymo įstaigą, nuo sausio pradžios jie galės vaiką iki aštuonerių metų prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką. Tokia galimybe galės pasinaudoti ne tik tėvai ar globėjai, bet ir dirbantys seneliai.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iš pradžių išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o būtinybė prižiūrėti vaiką iki 8 metų išlieka, tuomet nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.
Kai pradinukai mokosi nuotoliniu būdu:
Pasibaigus žiemos atostogoms, pradinukų mokymas bus tęsiamas nuotoliniu būdu. Tėvai gali derinti darbą iš namų ir vaiko priežiūrą arba kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo, gauti ligos išmoką ir padėti atžaloms mokytis.
Ligos išmoka už vaiko priežiūrą gali būti mokama vaiko tėvams, globėjams ar dirbantiems seneliams.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iš pradžių išduodama iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o nuotolinis mokymas išlieka, tuomet nedarbingumo pažymėjimas pratęsiamas.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.
Kai vaikų su negalia ugdymas vyksta įprastai:
Specialiosiose mokyklose, taip pat bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse pagal pagrindinio ugdymo ar vidurinio ugdymo programas besimokantys vaikai su negalia bus ir toliau ugdomi įprastu būdu – mokyklose. Tačiau tėvai, nusprendę vaiko su negalia neleisti į ugdymo įstaigą, galės kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ir gauti ligos išmoką.
5 – 12 klasių mokiniai nuotoliniu būdu mokosi nuo gruodžio 9 d. Tokio amžiaus vaikai yra savarankiški ir jų priežiūrai nedarbingumo pažymėjimas nesuteikiamas. Tačiau, jeigu nuotoliniu būdu šiose klasėse mokosi vaikas su negalia, tėvams nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas ir ligos išmoka už vaiko su negalia priežiūrą skiriama.
Kai užsikrečiama koronavirusu vykdant profesinę veiklą:
Kai medikai, pareigūnai ar švietimo darbuotojai užsikrečia koronavirusu vykdydami savo profesinę veiklą sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ar švietimo srityse, kai kontaktas su sergančiaisiais ir kartu darbovietėje nedirbančiais asmenimis yra neišvengiamas arba būtinas, jie laikino nedarbingumo laikotarpiu gali gauti 100 proc. darbo užmokesčio „į rankas“ dydžio siekiančią ligos išmoką.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iki asmuo taps vėl darbingas.
LIGOS IŠMOKA: 77,58 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus"
Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas:
Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to reikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo, taip pat bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia, tuomet tėvai, globėjai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą gali gauti nedarbingumo pažymėjimą ir ligos išmoką.
NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iki atšaukiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 28 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti pratęsiama po 14 kalendorinių dienų.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.
Kai vaikas turi izoliuotis:
Kai vaikui iki ketvirtos klasės imtinai ar vaikui su negalia, jei jis mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, taikoma privaloma izoliacija, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą.
LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Ji yra mokama privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.
SAM informacija
 

2020-12-31

     Gyvename visi labai sudėtingu laikotarpiu. Saugant vaikų, Jūsų ir savo sveikatą ir atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus, nuo 2021 m. sausio 4 d. pradinis (1-4 klasių mokinių) ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

     Planšetės su internetinio ryšio kortele bus dalijamos remiantis mūsų atliktos tėvų apklausos apie jų reikalingumą duomenimis. Jas dalinsime antradienį (sausio 5 d.). Kas galite ateiti pasiimti jas patys, prašome pranešti iki sausio 5 d. klasių auklėtojoms arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui Sonatai Bandzevičienei tel. Nr. 8 610 69132.

     Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą, maisto davinius gaus ketvirtadieniais. Kurie galite ateiti pasiimti patys, prašome pranešti iki sausio 6 d. klasių auklėtojoms arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui Sonatai Bandzevičienei.

     Stasiūnų skyriaus mokiniams maistas bus pristatomas ketvirtadieniais į Stasiūnų skyrių.

   Linkime sveikų, laimingų 2021 metų!

     Mokyklos administracija

2020-11-16

Gudienos mokyklos-darželio ,,Rugelis" Stasiūnų skyriaus antrokai paminėjo Tolerancijos dieną. Kūrė dėlionę, ją pristatė, aptarė. Dirbo porose.

  

 

 

2020-12-03

          Atėjusi žiema nustebino ne tik pirmosiomis kritusiomis snaigėmis, bet ir netikėta, nuostabia dovana. Šiandien į Mokyklos kiemą įriedėjo naujas mokyklinis autobusas ,,Mercedes- Benz". Kas rytą už jo vairo sėdintis vairuotojas Rimas veš vaikus į mokyklą, o po pamokų parveš namo. Esame labai patenkinti šiuo stebuklingu prieškalėdiniu laikotarpiu gauta dovana:)

   

 

2020-11-13

     Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), 

informuojame, kad karantino laikotarpiu ikimokyklinukai ir  pradinių klasių mokiniai ugdomi kontaktiniu būdu. Priešmokyklinukai iki 2020-11-19 dienos bus ugdomi nuotoliniu būdu, toliau kontaktiniu. 
     Remiantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V1E- 1360 3.3 punktu, gavus tėvų argumentuotus raštiškus prašymus (elektroninėmis priemonėmis), jog vaikui būtų sudaryta galimybė mokytis iš namų, bus sudaromos tokios galimybės.  (Direktoriaus įsakymas pridedamas).
Jeigu kiltų neaiškumų ar klausimų, prašome skambinti klasių mokytojams arba direktorei tel. Nr. 864829567.
Situacijai pasikeitus, būsite informuoti.  
Būkite sveiki!
Mokyklos administracija