2020-07-22

   Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ Stasiūnų skyriuje nuo 2020 n. rugsėjo 1 d. bus reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas darbui su 1,5-3 metų vaikais 1 etatu. Reikalavimai: aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas; ikimokyklinio, priešmokyklinio arba pradinio ugdymo pedagogo kvalifikacija; kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su vaikais ir tėvais; gebėjimas naudotis IKT.

   Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu darzelis.rugelis@kaisiadorys.lt iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

   Telefonas pasiteiravimui 8 648 29567

 

   Mokyklos- darželio ,,Rugelis“ direktorė Aurika Bartkienė

 

2020-07-22

Gerbiami tėveliai,

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant gaunamų pajamų.

Nuo liepos 1 d. dėl nemokamų pietų priešmokyklinukų ir pirmokų tėveliai gali kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių arba svetainėje www.spis.lt užpildyti prašymą-paraišką.

 

Mokyklos- darželio ,,Rugelis“ direktorė Aurika Bartkienė

 

2020-05-21

 

Gerbiami Mokiniai, Tėveliai,

atsižvelgiant į mokytojų ir tėvų rekomendacijas, Mokyklos Tarybos 2020 m. gegužės 19 d., prot. Nr. V2-4 pritarimu, priimtas sprendimas dėl 2019 - 2020 mokslo metų užbaigimo:

Pradinis ugdymas tęsiamas nuotoliniu būdu iki 2020 m. gegužės 29 dienos.

Birželio 1-4 dienomis organizuojamos individualios / grupinės konsultacijos 1-4 klasių mokiniams, kuriems sunkiau sekėsi arba nebuvo tinkamų galimybių mokytis nuotoliniu būdu. Apie konsultacijų laiką tėvus ir mokinius, kuriems skirtos konsultacijos, individualiai informuos klasių mokytojai.

Vasaros atostogos prasideda birželio 5 d.

PUG vaikai savo daiktų ateina pasiimti gegužės 29 dieną nuo 11 val. iki 13 val.

Vadovėlių grąžinimo dienos:

Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“:

Birželio 1 d. – 1 klasė nuo 10.00 iki 13 val.

Birželio 2 d. – 2 klasė nuo 10.00 iki 13 val.

Birželio 3 d. – 3 klasė nuo 10.00 iki 13 val.

Birželio 4 d. – 4 klasė nuo 10.00 iki 13 val.

 

Stasiūnų skyrius:

Birželio 3 d. – 1 klasė nuo 10.00 iki 13 val.

Birželio 2 d. – 2 klasė nuo 10.00 iki 13 val.

Birželio 4 d. – 4 klasė nuo 10.00 iki 13 val.

 

Mokyklos administracija

2020-06-02

Mieli Tėveliai,
Prašome skirti Kaišiadorių r. Gudienos mokyklai-darželiui "Rugelis" 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Jie bus skirti mokymo(si) priemonėms įsigyti, vaikų ugdymo(si) aplinkai atnaujinti bei gerinti.
Mokyklos rekvizitai:
Įmonės kodas:190504727
 
Dėkojame!
Mokyklos administracija

2020-05-14

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLOS-DARŽELIO ,,RUGELIS" IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

Ugdymo organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas