Projektai, konkursai, akcijos, iniciatyvos 2018 - 2019 mokslo metais

Dalyvaujame programose 2018-2019 mokslo metais

Pavadinimas Data Koordinatorius mokykloje
Programa ,,Sveikata ir aš" 2018-2019 m.m. S. Bandzevičienė
Prevencinė programa ,,Zipio draugai" 2018-2019 m.m. S. Bandzevičienė
Prevencinė programa ,,Įveikiame kartu" 2018-2019 m.m. S. Bandzevičienė

 

Dalyvaujame rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, konkursuose, akcijose, iniciatyvose 2018 - 2019 m. m.

 Pavadinimas  Data  Koordinatorius mokykloje
 Rajoninė teisinių žinių viktorina ,,Būk saugus".  2018 m. lapkritis  A. Rudienė
 Tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė". 2018 m. lapkritis   V. Bernikienė
 Rajoninis meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystė svajonėmis žydi".  2018 m. lapkritis  G. Marcinkevičienė
 Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto žaidynės.  2018 m. lapkritis  V. Demjanovienė
 Respublikinė Olimpinė savaitė  2018 m. spalis  V. Demjanovienė
 Pasaulinė Košės diena  2018 m.spalis  S. Bandzevičienė
 Rajoninis piešinių konkursas ,,Bičiulis žalia uniforma"  2018 m.rugsėjis - spalis  S. Bandzevičienė

 Projektai, konkursai, akcijos mokykloje - darželyje 2018 - 2019 m.m.

Pavadinimas Data Atsakingas
Projektas ,,Kalėdų belaukiant" 2018 m. gruodis V. Zujienė
Projektas ,,Gerumas" 2018 m. lapkritis V. Bernikienė
Raiškiojo skaitymo konkursas ,,Vaikystė svajonėmis žydi" 2018 m. spalis G. Marcinkevičienė
Rudenėlio šventė 2018 m. spalis S. Bandzevičienė

 

 

Projektai, konkursai, akcijos, iniciatyvos 2017 - 2018 mokslo metais

Dalyvaujame programose 2017-2018 mokslo metais

Pavadinimas Data Koordinatorius mokykloje
Programa „Sveikata ir aš“ 2017-18 m.m. S. Bandzevičienė
Prevencinė programa „Zipio draugai“ 2017-18 m.m. S. Bandzevičienė
Prevencinė programa „Įveikiame kartu“ 2017-18 m.m. S. Bandzevičienė

 

Dalyvaujame rajoniniuose, respublikiniuose projektuose, konkursuose, akcijose, iniciatyvose 2017 - 2018 mokslo metais

Pavadinimas Data Atsakingas
Nacionalinis mokinių piešinių konkursas ,,Knygų namų šviesa" 2018 m. gegužė V. Bernikienė
Respublikinė vaikų folkloro šventė ,,Čyru - vyru pavasaris" 2018 m. gegužė V. Zujienė
Kūrybos paroda - konkursas ,,Antrasis mano gyvenimas: Lietuvos gyvūnai". 2018 m. balandis - gegužė G. Marcinkevičienė
3-4 klasių mokinių mažųjų matematikų varžytuvės 2018 m. balandis E. Bagdonienė
Konkursas ,,Šviesoforas" 2018 m. balandis V. Bernikienė
Konferencija ,,Sveikata už auksą brangesnė" 2018 m. balandis E. Bagdonienė
Akcija ,,Darom" 2018 m. balandis Klasių auklėtojos
Piešinių konkursas ,,Gaisras" 2018 m. kovas - balandis S. Bandzevičienė
Piešinių ir plakatų konkursas ,,Saugi vaikystė" 2018 m. kovas - balandis S. Bandzevičienė
LTSA konkursas ,,Sukurk atšvaitą". 2018 m. kovas V. Demjanovienė
Tarptautiniai ,,Kengūros" konkursai: kalbų, istorijos, gamtos, matematikos. 2018 m. kovas - balandis S. Bandzevičienė
Respublikinė vaikų meninių darbų paroda ,,Mano gimtasis kraštas po šimtmečio saule" 2018 m. vasaris

G. Marcinkevičienė,

R. Uimenovienė, 

R. Matačiūnienė

Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija" 2018 m. sausis S. Bandzevičienė
3 -4 klasių konkursas ,,Gabiųjų sambūris" 2017 m. gruodis Elena Bagdonienė

Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos projektas

,,Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone"

2017 m. gruodis - 

2018 m. kovas

A. Mikalauskienė
 Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.  2017 m. lapkritis  S. Bandzevičienė
Konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai" 2017 m. rugsėjis

V. Demjanovienė,

G. Stankauskienė

Konkursas „Bičiulis žalia uniforma“ 2017 m. rugsėjis Klasių auklėtojos
Akcija „Apibėk mokyklą“ 2017 m. rugsėjis -spalis Klasių auklėtojos
Akcija „Taikos šokis Žemei“ (3 kl.) 2017 m. rugsėjis V. Demjanovienė
Iniciatyva „Visa Lietuva skaito vaikams“ 2017-18 m.m. S. Bandzevičienė
Projektas ,,Laimingas vanduo - Lietuvos gyvastis" 2017 - 2018 m.m. V. Demjanovienė
Projektas ,,Sveikatiada" 2017 -2018 m.m. V. Demjanovienė
Projektas ,,Mes rūšiuojam" 2017-2018 m.m. V. Demjanovienė

 

Projektai, akcijos, konkursai mokykloje - darželyje 2017 - 2018 mokslo metais

Pavadinimas Data Atsakingas
Projektas ,,Mes mylime Lietuvą" 2018 m. kovas V. Zujienė, S. Bamdzevičienė
Akcija ,,Kiekvienam medžiui po inkilą". 2018 m. kovas - balandis Aldona Rudienė
Projektas ,,Knygelę vartau - pasakėlės klausau" 2018 m. vasaris R. Nevedomskienė
Ilgakasių konkursas ir šokių šventė 2017 m. lapkritis V. Zujienė
Projektas „Rudenėlis jau atėjo, dėdė derlius atskubėjo“ 2017 m. lapkritis V. Zujienė, S. Bandzevičienė
 Projektas „Sportuokime ir aukime sveiki“  2017 m. spalis - lapkritis  G. Marcinkevičienė, R. Uimenovienė
Projektas „Pažinkime Lietuvą“ 2017 m. spalis - 2018 m. balandis V. Bernikienė

 

Projektai, konkursai, akcijos 2016-2017 mokslo metais

Projektai, akcijos mokykloje-darželyje 2016-2017 mokslo metais

 

Pavadinimas                                                  Data                                                  Vykdytojai, koordinatoriai

Projektas ,,Stebuklingas pasakų pasaulis"              2016-11-07 - 2016-11-30     Valda Bernikienė, Vida Zujienė

Projektas ,,Ant angelo sparnų gerumas supasi"      2016-11-27 - 2016-12-23     Vida Zujienė, Valda Bernikienė

Projektas ,,Lietuva - gintarinė mano ašara"             2017-02-16 - 2017-03-10     Vida Zujienė, Aldona Rudienė

Akcija ,,Inkilas paukšteliui"                                       2017 m. balandis                  Aldona Rudienė

 

Dalyvaujame rajoniniuose, respublikiniuose projektuose, konkursuose, renginiuose, akcijose


Pavadinimas                                                             Data                                                Vykdytojai, koordinatoriai


Konkursas ,,Bičiulis žalia uniforma"                         2016 m. spalis                                 S. Bandzevičienė

Pasaulinė psichinės sveikatos diena                       2016 m. spalis                                 E. Bagdonienė

Meninio skaitymo konkursas                                    2016 m. spalis                                E. Bagdonienė, A. Rudienė
Viktorina,,Būk saugus"                                             2016 m. lapkritis                             E. Bagdonienė

Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui                   2016 m. gruodis                              G. Stankauskienė

Konkursas ,,Gabiųjų sambūris''                                2016 m. gruodis                             V. Bernikienė

Projektas ,,Išmintingosios pelėdos patarimai"          2017 m. vasaris                              G. Marcinkevičienė

,,Tavo žvilgsnis"                                                        2017 m. pavasaris                           E. Bagdonienė

Kalbų kengūra, matematikos kengūra,

gamtos kengūra, istorijos kengūra                           2017 m. vasaris - kovas                  S. Bandzevičienė 

Konkursas ,,Šviesoforas"                                         2017 m. balandis                            A. Rudienė   

Piešinių konkursas ,,Svajonių paukštė"                   2017 m. balandis                             G. Stankauskienė                     

Mažųjų matematikų varžytuvės                                2017 m. gegužė                              V. Bernikienė

,,Čyru - vyru pavasaris"                                            2017 m. gegužė                               V. Zujienė

 

 

Projektai, konkursai, akcijos 2015-2016 mokslo metais


Projektai mokykloje-darželyje 2015-2016 mokslo metais

 

Pavadinimas                                                  Data                                                  Vykdytojai, koordinatoriai

Projektas ,,Pažinkime Lietuvą"                     2016 vasaris - birželis                        Valda Bernikienė

Projektas ,,Graži tu mano, brangi Tėvyne"   2016 m. kovas                                    Valda Bernikienė, Vida Zujienė

 

Dalyvaujame rajoniniuose, respublikiniuose projektuose, konkursuose, renginiuose, akcijose


Pavadinimas                                                    Data                                                   Vykdytojai, koordinatoriai

Konkursas ,,Bičiulis žalia uniforma"              2015 m. spalis                                      S. Bandzevičienė

Konkursas ,,Gabiųjų sambūris"                     2015 m. gruodis                                   A. Rudienė

,,Metų knyga 2016" rinkimai                          2016 m. sausis                                     G. Marcinkevičienė

Kalbų kengūra, matematikos kengūra

gamtos kengūra, istorijos kengūra                2016 m. vasaris - kovas                        S. Bandzevičienė

Konkursas ,,Mano gimtinė - Lietuva"             2016 m. kovas                                      G. Marcinkevičienė

,,Tavo žvilgsnis"                                            2016 m. pavasaris                                 E. Bagdonienė

Konkursas ,,Šviesoforas"                              2016 m. balandis                                   E. Bagdonienė

Jaunųjų matematikų varžytuvės                    2016 m. balandis                                  V. Bernikienė, A. Rudienė

Projektas ,,Knygų traukinys"                        2016 m. balandis - gegužė                     G. Marcinkevičienė

,,Stiprios bibliotekos - stipri visuomenė"        2016 m. balandis                                  G. Marcinkevičienė

(Lietuvos bibliotekų savaitė)

Konkursas ,,Vaikų Velykėlės"                         2016 m. balandis                                  G. Marcinkevičienė

Konkursas ,,Svajonę turiu"                             2016 m. gegužė                                    G. Marcinkevičienė

,,Čyru - vyru pavasaris"                                  2016 m. gegužė                                     V. Zujienė

 

Projektai, konkursai, akcijos 2014-2015 mokslo metais

Dalyvaujame respublikiniuose, rajoniniuose projektuose, konkursuose, akcijose 2014-2015 mokslo metais


Projektai, konkursai, akcijos                                                               Data                                                       Koordinatorius m-d.

,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje".                                      2014 m. spalis - gruodis                         S. Bandzevičienė

                                                                                                                                                                           E. Bagdonienė

,,Šviesoforas"                                                                                    2015 m. balandis                                    G. Marcinkevičienė

,,Čyru - vyru pavasaris"                                                                     2015 m. gegužė                                      V. Zujienė