Apie mokyklą - darželį „Rugelis“

MISIJA

  • Mokykloje-darželyje „Rugelis“ vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, sudarytos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui jaustis saugiam ir gerbiamam.
  • Mokykloje-darželyje „Rugelis“  padedama prisitaikyti prie sudėtingų gyvenimiškų situacijų, įsigyjant gebėjimą mokytis pagal galimybes, gyventi pilnavertį gyvenimą.
  • Mokykloje-darželyje „Rugelis“  suteikia estetinio ir sveikos gyvensenos pagrindus.

VIZIJA

       Mokykla-darželis „Rugelis“ - tai įstaiga, kurioje visų bendruomenės narių pastangomis kuriama draugiška atmosfera, pagarbūs vaikų ir pedagogų, taip pat visų mokyklos -darželio bendruomenės narių savitarpio santykiai.