Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2022 metų 4 ketvirčio ataskaitos (1)

2022 metų 4 ketvirčio ataskaitos (2)

2022 metų 3 ketvirčio biudžeto ataskaitos.

2022 metų 2 ketvirčio biudžeto ataskaitos.

2022 metų 1 ketvirčio biudžeto ataskaitos.

2021 metų 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 metų 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 metų 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. rugsėjo 30 d.)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

 Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m. kovo 31 d.).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.