Kolektyvas

 

 

 2022-2023 m.m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Rita Matačiūnienė

Rita Uimenovienė

Daiva Markevičiūtė

Rima Šimkevičienė

Ligita Sidarienė

Gintarė Daudienė

Asta Šadzevičienė

Virginija Neverauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos

 Aušra Vainienė,

Irena Jonikienė,

Vaida Stalerūnienė

Pradinio ugdymo mokytojos

Elena Bagdinienė - 1 klasė

Valda Bernikienė - 2 klasė

Aldona Rudienė - 3 klasė

Vilija Demjanovienė - 4 klasė

Nijolė Ramanauskienė - 4 klasė

Meninio ugdymo mokytoja

Vida Zujienė

Tikybos mokytoja

Rita Pankienė

Logopedė -  spec. pedagogė

Rasa Nevedomskienė

Namų darbų ruošos klubas 13.30 - 17.30

Julija Naudžiūnienė, mok. padėjėja