2014-05-27

Vyr. mokytoja Vilija Demjanovienė

     Kaišiadorių rajono Gudienos mokyklos - darželio ,,Rugelis'' 3 klasės mokiniai visus metus dalyvavo klasės projekte ,,Darbštuolė bitutė''.

Pagrindiniai tikslai - sudaryti sąlygas moksleiviams įgyti apibendrintų žinių apie bites, gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį. Supažindinti su bičių pasauliu. Padėti suvokti bičių produktų svarbą. Skatinti kūrybiškumą ir saviraišką. Ugdyti siekimą nuolat mokytis, gebėjimą įvairiais būdais ir iš įvairių šaltinių rinkti informaciją, suvokti, taikyti toliau mokantis kasdieniniame gyvenime.

 

     Gegužės 22 dieną vyko apibendrinantis renginys ,,Bitutės šventė''. Pasakojome apie bites, dainavome daineles su muzikos mokytoja V. Zujiene, deklamavome eiles, rodėme tėveliams ir savo kūrybą. Mūsų mokyklos direktorė A. Mikalauskienė taip pat yra ir bitininkė. Ji papasakojo apie savo biteles, vaišino ką tik išimtu medumi su koriu. Bet svarbiausia - iš bitučių mokėmės darbštumo ir atsakomybės.  Kiekvienas mokinys gavo po bitelę – darbštumo simbolį.