Reorganizavimo salygų aprašas ir nuostatai

Patvirtintas reoganizavimo sąlygų aprašas

Patvirtiniti nuostatai

Valdymo struktūra

KAIŠIADORIŲ R. GUDIENOS MOKYKLOS- DARŽELIO ,,RUGELIS“ VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio ,,Rugelis“ strateginis 2019 - 2021 metų veiklos planas

Strateginis 2019 - 2021 metų veiklos planas

PRANEŠIMAS DĖL KAIŠIADORIŲ R. STASIŪNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“ REORGANIZAVIMO IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis ,,Nykštukas“, kurio:

1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

1.2. buveinė –Parko g. 12, Stasiūnų k. LT-56262 Kaišiadorių r. sav;

1.3. kodas – 190504346;

1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

2. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“, kurios;

2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

32.2. buveinė –Žaslių g.40, Gudienos k.,LT- 56115 Kaišiadorių r. sav;

2.3. kodas – 190504727;

2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

3. Reorganizavimo būdas – Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis ,,Nykštukas“ reorganizuojami prijungimo prie Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ būdu.

4. Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų teisės ir pareigos (joms vykdyti reikalingi dokumentai ir bylos) perduodamos po reorganizavimo veikiančiai biudžetinei įstaigai po to, kai šios biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, be ne vėliau kaip 2019 m. rugsėjo 1 d.

5. Su „Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis ,,Nykštukas“ reorganizavimo sąlygų aprašu“ galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 dienos (spausti <<<čia>>>) arba adresu Žaslių g. 40, Gudienos k., Kaišiadorių r., LT – 56115, direktorės kabinete.

6. Su Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis‘ nuostatų projektu galite susipažinti nuo 2019 m. kovo 12 d. . (spausti <<<čia>>>)

7. Su Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 d. (spausti <<<čia>>>).

8. Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ vadovo praėjusių trejų metų metinės veiklos ataskaitomis galite susipažinti nuo 2019 m. vasario 27 d. (2016-2017-2018 metai, 2015 metai).