2020-12-31

     Gyvename visi labai sudėtingu laikotarpiu. Saugant vaikų, Jūsų ir savo sveikatą ir atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimus, nuo 2021 m. sausio 4 d. pradinis (1-4 klasių mokinių) ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

     Planšetės su internetinio ryšio kortele bus dalijamos remiantis mūsų atliktos tėvų apklausos apie jų reikalingumą duomenimis. Jas dalinsime antradienį (sausio 5 d.). Kas galite ateiti pasiimti jas patys, prašome pranešti iki sausio 5 d. klasių auklėtojoms arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui Sonatai Bandzevičienei tel. Nr. 8 610 69132.

     Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą, maisto davinius gaus ketvirtadieniais. Kurie galite ateiti pasiimti patys, prašome pranešti iki sausio 6 d. klasių auklėtojoms arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui Sonatai Bandzevičienei.

     Stasiūnų skyriaus mokiniams maistas bus pristatomas ketvirtadieniais į Stasiūnų skyrių.

   Linkime sveikų, laimingų 2021 metų!

     Mokyklos administracija