2020-11-13

     Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), 
informuojame, kad karantino laikotarpiu ikimokyklinukai ir  pradinių klasių mokiniai ugdomi kontaktiniu būdu. Priešmokyklinukai iki 2020-11-19 dienos bus ugdomi nuotoliniu būdu, toliau kontaktiniu. 
     Remiantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V1E- 1360 3.3 punktu, gavus tėvų argumentuotus raštiškus prašymus (elektroninėmis priemonėmis), jog vaikui būtų sudaryta galimybė mokytis iš namų, bus sudaromos tokios galimybės.  (Direktoriaus įsakymas pridedamas).
Jeigu kiltų neaiškumų ar klausimų, prašome skambinti klasių mokytojams arba direktorei tel. Nr. 864829567.
Situacijai pasikeitus, būsite informuoti.  
Būkite sveiki!
Mokyklos administracija
 
Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje