Kolektyvas

 

 

 2018-2019 m.m.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Rita Matačiūnienė

Rita Uimenovienė

Daiva Markevičiūtė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Gražina Marcinkevičienė

Pradinio ugdymo mokytojos

Elena Bagdonienė - 1 klasė

Valda Bernikienė - 2 klasė

Aldona Rudienė - 3  klasė

Vilija Demjanovienė - 4 klasė

Meninio ugdymo mokytoja

Vida Zujienė

Logopedė

Rasa Nevedomskienė