Prašymų formos,tvarkų aprašai

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, mokėjimo TVARKOS APRAŠAS.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMAS NR.V1-93 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMAS NR. V17-373 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“.

 

PRAŠYMŲ FORMOS

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LAIKINO IŠBRAUKIMO IŠ IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS SĄRAŠO

PRAŠYMAS DĖL VAIKO LAIKINO PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠBRAUKIMO IŠ IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS SĄRAŠO

 

Atmintinė tėvams

Ikimokyklinio ugdymo grupėse dirba  auklėtojos D. Markevičiūtė, R. Matačiūnienė,

R. Uimenovienė, auklėtojų padėjėjos R.Butkevičienė, J. Patašovienė.

 

Skaityti daugiau: Atmintinė tėvams