2017-12-19

     Nutarėme dalyvauti Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninių darbų parodoje ,,MANO GIMTASIS KRAŠTAS PO ŠIMTMEČIO SAULE", skirtoje Lietuvos 100-iui paminėti, kurį organizuoja Marijampolės vaikų lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė". Džiaugiamės Dominyko A., Dominyko D., Smiltės, Austėjos ir Mato piešiniais, kuriuos ir išsiuntėme į parodą.

      PUG pedagogė Gražina Marcinkevičienė
 
 

2017-12-15

 

 

     Vyko akcija ,,Padovanok bibliotekai knygą". Smagu, kad joje dalyvavo 13 mokinių. Padovanota 31 knyga.  Noriu padėkoti šiems ugdytiniams: Luknei Baltuškonytei, Smiltei Banevičiūtei, Dominykui Dzemedzionkai, Beatričiai Kavaliauskaitei, Augustui Kinui, Dovydui Taparauskui, Gyčiui Viliui, Arnui Miškiniui, Gabrielei Šimanskaitei, Brigitai Butkevičiūtei, Kamilei Taparauskaitei, Gabijai Dominaitytei ir Melisai Juškevičiūtei. Prie akcijos prisidėjo visi trečiokai, padovanoję 4 knygeles. Džiugu, kad dovanos sulaukėme ir iš mūsų direktorės Alfredos Mikalauskienės. Ačiū.

          PUG pedagogė, atsakinga už biblioteką G.Marcinkevičienė

 

 

2017-12-12

     „Muzikos garsų“ būrelio (vadovė Vida Zujienė) penkiolika vaikų iš 2 - 4 klasių parodė Adventinę programą Stasiūnų mokyklos - darželio „Nykštukas“ bendruomenei. Skambėjo dainos, kurioms vaikai pritarė ritminiais instrumentais.

 

2017-12-08

     Adventas - ramybės ir susikaupimo laikotarpis. Gruodžio 8 dieną į svečius atvyko Palomenės pagrindinės mokyklos mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Linos Česnienės ir lietuvių kalbos mokytojos Romualdos Suslavičienės.  Svečiai parodė Ferrero B. spektaklį „Banginio prakartėlė“ ir įteikė visiems mokiniams po palinkėjimą. Visų nuotaika buvo puiki, spektaklis labai patiko.

     Gudienos mokyklos - darželio direktorė

     Alfreda Mikalauskienė

 

 

  

  

2017-12-07

     3-4 klasių komanda (vadovė Elena Bagdonienė) dalyvavo Kaišiadorių r. savivaldybės 3-4 klasių mokinių konkurse „Gabiųjų sambūris“. Konkursas vyko Kaišiadorių V. Giržado progimnazijoje.