2018-01-05

   Trečios klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame projekte „LAIMINGAS VANDUO – LIETUVOS GYVASTIS“. Projektas skirtas vaikų ir jaunimo pilietiškumo, saviraiškos, ekologinio sąmoningumo ugdymui, kultūrinio akiračio plėtimui bei savanoriškos veiklos skatinimui.

   Projekto tikslas – ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką gamtai asmenybę. Gilinti pasaulio vientisumo suvokimą, tiriant vandens ekosistemas ir formuoti aplinkosaugines nuostatas bei gamtai palankų elgesį per praktines veiklas. Ugdyti mokinių pilietinę savimonę, vykdant pilietinę iniciatyvą "PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS";

   Projektas - pilietinė iniciatyva “PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS”. Jį sudaro trys etapai. I etapas PAŽINK Istorinis / etnografinis/ ekologinis krašto pažinimas .Projekto dalyviai susitaria, kokį vandens telkinį globos; renka aktualią informaciją apie vietovę ir vandens telkinį, jo istoriją, vardo kilmės padavimus, ieškant informacijos spaudoje, internete, apklausiant vietos gyventojus ir specialistus (istorikus, etnografus, ekologus). Vandens pažinimas pagal amžiaus grupes ir atitinkamai remiantis bendrosiomis ugdymo programomis, mokiniai nagrinėja ežero/upės ekosistemos sąvoką, ekosistemos komponentus, jų savybes, tarpusavio ryšius ir pan., planuoja gamtos tyrimus. Veiklos laikotarpis - II etapas GLOBOK. Vandens telkinių globa. Projekto dalyviai globoja pasirinktą telkinį: suburia bendruomenę organizuojant talkas, švarinimo akcijas, kitus renginius. Įvykus švarinimo akcijai užfiksuoja foto nuotraukose ir registruoja datą, vietovę ir dalyvavusių žmonių skaičių .

   Mokinai pasirinko stebėti, globoti ir rinkti medžiagą pro Gudienos kaimą ir Kaišiadorių miestą   tekančią Lomenos upę. Lapkritį ir gruodį rinkome medžiagą, suorganizavome talką prie upės. Pastebėjome ir nufotografavome kaip žmonės neatsakingai elgiasi ir teršia aplinką. Taip pat su kitų klasių mokiniais ne kartą tvarkėme už mokyklos teritorijos esančią aplinką. .

   Vyr. mokytoja Vilija Demjanovienė

 

 

  

  

  

  

2017-12-27

    Per dailės ir pasaulio pažinimo pamokas trečiokai vyko į Kaišiadorių krašto karpinių meistrės Viktorijos Malinauskienės namus, kur autorė parodė savo karpinių parodėlę , papasakojo apie kiekvieną paveikslą, kokia jo mintis, kaip jį kūrė.

   Supažindino vaikus, kad eglutė gali būti puošta karpiniais iš popieriaus. Parodė savo kurtų atviručių kolekciją, paaiškino ir parodė  kaip pasigaminti patiems.

   Vėliau vedė edukacinę veiklą ,,Stebuklingas snaigių karpymas''.

 

 

  

....................................................................................................................................................................................................

   3 klasės mokiniai dalyvavo prezidentės organizuojamoje akcijoje „Knygų Kalėdos''. Už surinktus pinigus nupirko keturias knygas ir padovanojo jas Gudienos bibliotekai. 

 

   Bibliotekininkė Danguolė Repčinskienė papasakojo apie naujausias knygeles, kurias siūlė perskaityti. Mokiniai skaitė ištraukas iš dovanojamų knygelių.

 

   Kadangi buvo Advento laikotarpis, Kaišiadorių kultūros centro „Rankdarbių'' būrelio vadovė Giedrė Sasnauskienė išmokė vaikus pasigaminti nykštukų kepurėles.

 

......................................................................................................................................................................................................

   Gruodžio mėn. 3 klasėje vyko netradicinė pamoka. 

 

   Pamoką vedė Vilniaus universiteto studentas, jaunimo lyderystės  konferencijos ,,Lyderių inkubatorius'' viešo konkurso „Lipk ant scenos'' nugalėtojas  Antanas Bernatonis.

 

   Jis kalbėjo apie lyderystę, kaip tapti lyderiais ir pats svarbiausias klausimas - kaip būti lyderiu. Pasakojo apie savo keliones po užsienį ir patirtį jose.

 


 

   Vyr. mokytoja Vilija Demjanovienė

 

  

2017-12-22

    PUG ugdytiniai ir 1-4 klasių mokiniai lankėsi Kaune prie eglutės ir Lėlių teatre.

  

 

2017-12-21

    ,,Pelėdžiukų" ir ,,Meškučių" grupės susitiko su Kalėdų Seneliu.

  

 

2017-12-20

    Per pasaulio pažinimo pamoką pirmokai lankėsi Gudienos bibliotekoje. Bibliotekininkė Danguolė Repčinskienė papasakojo apie savo darbą, pasiūlė pasirinkti knygelių skaitymui. Edukacinio užsiėmimo metu vaikai pasigamino knygos skirtuką - pelę.

     Vyr. mokytoja Valda Bernikienė