2018-04-18

     PUG pedagogė Gražina Marcinkevičienė balandžio 17 dieną dalyvavo respublikinėje konferencijoje ,,Įsivertinimas - vaiko savarankiškumo ir atsakomybės ugdymo instrumentas". Paruošė ir pristatė stendinį pranešimą ,,Įsivertinimas priešmokykliniame ugdyme". Dirbdama mokytoja mato, kad vaikai dar ne visuomet suvokia savo ugdymosi tikslus, ypač kai žaidžia ar veikia ką nors savo malonumui, todėl visais įmanomais atvejais skatina jų pasiekimų įsivertinimą.

 

 

 

2018-04-13

   „Sveikatiados iššūkis – pieno kokteilis“ – tai tęstinis viruso pagrindu įgyvendinamas konkursas, skirtas skatinti pieno produktų vartojimą vaikų tarpe, jiems pademonstruojant, jog pienas gali tapti labai gardžiu gėrimu – kokteiliu.

   3 klasės mokiniai dalyvavo ,,Sveikatiados'' iššūkyje ir gamino vaisių ir pieno kokteilius.

   Vyr. mokytoja Vilija Demjanovienė

 

  

2018-04-12

Visuotinis tėvų susirinkimas

                      Balandžio 12 d. Mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Susirinkusius svečius dainelėmis ir šokiais pasveikino jaunieji dainorėliai bei šokėjai. Pasipuošę tautiniais drabužiais šoko priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, o dainas dainavo „Muzikos garsai“ būrelio mergaitės. Būreliui vadovauja mokytoja Vida Zujienė.

                      Susirinkime lektorius Nerijus Ramanauskas skaitė paskaitą „Vaiko elgesio valdymas ir korekcija: tikslai, principai, metodai ir technikos“. Po lektoriaus paskaitos sveikatos priežiūros specialistė, Genė Stankauskienė, supažindino tėvus su naujai išspausdinta R. Bogušienės knyga, kurioje rekomenduojami nauji maitinimo valgiaraščiai darželiuose. Informavo tėvus, jog kai kurie pusryčių ir pavakarių patiekalai jau keičiami ir mūsų darželyje.

Mokyklos direktorė Alfreda Mikalauskienė pristatė tėvams Vadovo ataskaitą bei supažindino su ateinančių mokslo metų prioritetais, tikslais. Po visuotinio susirinkimo tėvai išsiskirstė po klases, grupes pokalbiui su pedagogėmis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Bandzevičienė

                           

  

2018-04-05

     Atostogų metu „Keliautojų“ klubas lankėsi vaikų edukacinių pramogų centre „CURIOCITY“. Pasitikusi koordinatorė supažindino su įvairiomis erdvėmis: garsų, spalvų, maisto, žmogaus, žemės ir kosmoso, gamtos jėgų, emocijų pažinimo, ūkio, miesto herojų, statybų ir dizaino. Vaikai išbandė veiklas įvairiose erdvėse, o pabaigoje savo jėgas galėjo išmėginti šokių aikštelėje prie didžiulio LED ekrano.

     Vyr. mokytoja Valda Bernikienė

   

 

2018-03-30

   Laukdami sugrįžtančių paukščių mūsų mokyklos - darželio auklėtiniai šiais metais pagamino ir į medžius įkėlė 27 inkilus. Dabar prie mūsų mokyklos jau iškelti 76 inkilai, kuriuose kuriasi paukšteliai ir džiugina savo skambiomis giesmėmis.

   Vyr. mokytoja Aldona Rudienė