2016-11-17

     Mokykloje-darželyje „Rugelis“ vyko tėvų susirinkimas. Judita Bernatonienė skaitė paskaitą „Auklėjimo strategijos šiandien, rezultatai rytoj“. Direktorė Alfreda Mikalauskienė pristatė metinę veiklos ataskaitą. Pavaduotoja ugdymui Sonata Bandzevičienė supažindino tėvus su standartizuotų 4 klasės testų, diagnostinių 2 klasės testų rezultatais ir ugdymo gairėmis.

2016-11-16

     Tarptautinė tolerancijos diena minima nuo 1995 metų, UNESCO sprendimu. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį, kad mes visi esame skirtingi, tačiau puikiai galime sutarti tarpusavyje.

     Visus į aktų salę pakvietė balandžiai, atnešę aukso taisyklę „Daryk kitiems tai, ko ir sau linkėtum“. Vaikai atsinešė  balandžius, ant kurių buvo užrašę savo norus, linkėjimus kitiems ir juos perskaitė. Kartu padainavo linksmą „Draugų dainelę“ ir lydimi aukso taisyklę nešančių balandžių grįžo į klases.

   

2016-11-03

     Rudens atostogų metu „Keliautojų“ klubas lankėsi Kernavės archeologinės vietovės muziejuje. Dalyvavome edukacinėje programoje „Viru viru košę arba vieno seno puodo istorija“. Susipažinome su archeologinių tyrimų rezultatų pagrindu atkurta akmens amžiaus stovyklaviete, darbo įrankiais ir jų kaita, verslais ir gyvenimo būdu. Sužinojome, kada ir kodėl reikėjo nulipdyti pirmąjį puodą. Mokėmės patys lipdyti senovinį puodą.

     Klausydami gidės pasakojimo susipažinome su muziejaus ekspozicija. Lipome į piliakalnius ir apsilankėme muziejinėje ekspozicijoje po atviru dangumi (pagal archeologinių tyrimų medžiagą atkurtas XIII – XIV a. Kernavės viduramžių miesto fragmentas).

     Vyr. mokytoja Valda Bernikienė

  

 

 

 

 

2016-10-27

 

        1 klasės mokinė Gabija Kinderevičiūtė (mokyt. Aldona Rudienė) ir 3 klasės mokinys Paulius Čiumbaras (mokyt. Elena Bagdonienė) dalyvavo Kaišiadorių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse.

2016-10-21

               SVEIKINAME!

   Konkurse „Bičiulis žalia uniforma“, 3-4 klasių grupėje, 3 klasės mokinė Gabrielė Šimanskaitė (mokyt. Elena Bagdonienė) užėmė 1 vietą.