2016-11-30

     3 klasės mokinių komanda (mokyt. E. Bagdonienė) dalyvavo rajono ugdymo įstaigų 3-ių klasių teisinių žinių viktorinoje „Būk saugus“.

    

2016-11-29

 

Projektas „Jūratė ir Kastytis“

                      Lapkričio 21-25 dienomis 2 klasėje vyko literatūrinis projektas „Jūratė ir Kastytis“. Jis buvo integruotas į lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos, dailės ir muzikos pamokas. Per lietuvių kalbos pamokas mokiniai klausė skaitovo skaitomos Maironio sakmės „Jūratė ir Kastytis“, patys ją skaitė, aptarė iliustracijas. Žiūrėjo animacinį filmą „Gintarinė pilis“. Per pasaulio pažinimo pamokas sužinojo apie gintarą, jo savybes. Vyko gintarinių dirbinių parodėlė. Matematikos pamokų metu sprendė įvairias užduotis. Muzikos pamokose klausė Čiurlionio poemos „Jūra“. Dailės pamokose, grupiniuose piešimo darbuose perteikė kūrinio, jūros jaučiamą nuotaiką.

                      Projektą organizavo ir vykdė meninio ugdymo pedagogė Vida Zujienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Bandzevičienė.

   

   

2016-11-28

 

     Lapkričio 27 d. prasidėjo Adventas- ramybės ir susikaupimo laikotarpis, krikščionybėje žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo.

     PU ugdytiniai ,,pynė'' Adventinį vainiką, iškirpę iš žalio popieriaus simbolines eglučių šakeles (apibrėžė kiekvienas savo delniukus). Šakeles papuošė širdelėmis ir rutuliukais. Kai vainikas buvo padarytas, viduryje buvo uždegta žvakutė. Belieka laukti Kalėdų.

     PU pedagogė Gražina Marcinkevičienė

2016-11-23

     3-4 klasių mokiniai lankėsi Kaišiadorių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Čia sužinojo kaip reikia elgtis kilus gaisrui, susipažino su technika.

    

2016-11-18

     Gudienos bibliotekos bibliotekininkė Danguolė Repčinskienė visus pakvietė į bendruomenės šventę, skirtą bibliotekų metams paminėti.

     Vaikai keliavo labirintų takais, klausėsi pasakojimų. Pristatėme mokykloje-darželyje „Rugelis“ vykdomą projektą „Stebuklingas pasakų pasaulis“ (projektą parengė mokyt. V. Bernikienė ir mokyt. V. Zujienė). Į stebuklingąjį pasaulį pakvietėme su brolių Grimų pasaka „Snieguolė“.

Vyr. mokyt. Valda Bernikienė