2017-03-28

Akcija „Savaitė be patyčių“

                       Kovo 13-17 d. mokyklos ugdytiniai dalyvavo akcijoje „Savaitė be patyčių“. Jos metu ikimokyklinukai, jaunesnieji pradinių klasių mokiniai dainavo dainelę apie draugystę, kalbėjo, kaip reikia elgtis grupėje, kieme, kūrė „Draugystės knygą“, į kurią sudėjo savo mintis apie elgesį, apie tai, kokie norėtų būti, kaip „kovoti“ su savo blogomis mintimis. Kad būtų spalvingesnė, iliustravo piešiniais. Labai išradingi buvo PU ugdytiniai. Jie knygai pavadinimą „Smurtui sakome NE!“ sukūrė iš savo vardų pirmų raidžių. Visi kartu nutarė, kad raidės bus tik linksmos. Piešinukai – raidelės „subėgo“ į knygą – armonikėlę.

 

 

2017-03-27

     Sugrįžę po atostogų Kaišiadorių r. Gudienos m-d. ,,Rugelis'' antros klasės mokiniai, jų mokytoja Vilija Demjanovienė, kovo 27-ąją paminėjo vandens dieną.

     Sveikatos priežiūros specialistė Genė Stankauskienė papasakojo vaikams apie vandens svarbą, kad be vandens nebūtų gyvybės. Su mokiniais išsiaiškino, kad vandens trūkumas yra  pirmoji nuovargio dienos metu priežastis. Svarbu, kad vaikai gertų po fizinių krūvių, aktyvių žaidimų, pertraukų metu. Buvo atliktas tyrimas, kiek mokiniai išgeria vandens dienos metu. Paaiškėjo, kad vandens geria per mažai.

     Žiūrėjome filmą ,,Vandens nauda žmogui''. Supratome, kad norint gerti švarų vandenį turime saugoti gamtą ir neteršti aplinkos. Sveikatos priežiūros specialistė priminė, kad gyvenantys kaime nepamirštų priminti tėvams ištirti šulinių vandenį.

     Renginio pabaigoje darėme eksperimentą. Viename ąsotyje buvo sula, kitame vanduo. Mokiniai ragaudami nusakė vandens savybes ir lengvai atspėjo kur yra vanduo. Visi pažadėjo daugiau gerti vandens.

 

     Sveikatos priežiūros specialistė Genė Stankauskienė

 

    

   

2017-03-21

 

     Visi naudojamės keliais. O  apie kelius galima sužinoti apsilankius Kelių muziejuje. ,,Keliautojų klubas“ apsilankė Vievyje esančiame Kelių muziejuje.

     Muziejuje kaupiami eksponatai, atspindintys Lietuvos kelių istoriją nuo XIX a. iki mūsų dienų: kelių tiesimo ir tvarkymo įrankiai, kelio dangos pavyzdžiai, kelio ženklai, kelių žemėlapiai, sankryžų maketai, mašinos, vežimai, naudoti kelių tiesimui ir priežiūrai, nuotraukos, knygos, žurnalai bei kiti leidiniai. 

     Vievyje yra įsikūręs Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centras. Apsilankėme ir jame. Muziejaus rinkinį sudaro mechanizuotoje saugykloje saugomas nuo 1953 m. išgręžtų iki daugiau nei 2 km gylio 1136 gręžinių kernas. Kernas – cilindrinis uolienos stulpelis, gaunamas gręžiant koloniniu gręžimu. Jis yra tos vietos geologinis metraštis bei pagrindinis geologinės informacijos šaltinis. Taip pat saugomi Lietuvos geologų archyvai ir tyrinių kolekcijos.  Yra lauko riedulių, poliruotų riedulių, Lietuvos naudingų iškasenų ir kt. ekspozicijos, retų mineralų kolekcija.

     Užlipome ant Mijaugonių piliakalnio. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pabaiga -II tūkstantmečio pradžia. Aukštis 6-10 metrų. 

     Vyr. mokytoja Valda Bernikienė

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

     

 

2017-03-17

 

 

ATVIRA VEIKLA „PEMPĖS DIENA“

 

2017 m.  kovo 17 d. į salę susirinko ,,Pelėdžiukų“, „Meškučių“, PU grupių ugdytiniai ir  pedagogai. Visi vaikučiai buvo pasipuošę paukščių karūnomis ir suskrido paminėti Pempės dieną. Pasisveikinę kaip pempiukai, vaikai išklausė logopedės Rasos Nevedomskienės pasakojimą apie Pempės dieną:
,,Kovas - parskrendančių paukščių mėnuo. Kovo 10–oji net vadinama Keturiasdešimties paukščių diena, nes manoma, kad tą dieną tiek rūšių paukščių jau būna parskridę į savo gimtinę Lietuvą. Pempė – dar vienas atbundančios gamtos, atšilimo, ateinančio pavasario pranašas.
Pempės diena – tai gilių tradicijų pavasario šventė, švenčiama kovo 19 d. Senoliai tikėdavo, kad, jei šią dieną parskrenda pempės, prasidės atšilimas. O jei šią dieną giedra, tai bus pieningi metai. Šią dieną merginos šluodavo kiemus, pradėdavo tvarkyti tradicinius savo gėlių darželius, purenti žemę. Kai kur šią dieną jau būdavo sėjamos vasarinės gėlės. Pempės diena - gėlių, merginų ir moterų šventė.”

                     Po to vaikai klausėsi paukščių pamėgdžiojimų, kuriuos sakė ,,Meškučių“ grupės vaikučiai, eilėraščių ,,Šarkos košė“ (PUG vaikai) ir ,,Gandrai sugrįžo“, žaidė lietuvių liaudies žaidimus ir ratelius, kurių pamokė logopedė Rasa ir meninio ugdymo pedagogė Vida Zujienė.

                    Po šventės visi dalyviai su gera nuotaika ,,išplasnojo“ į savo grupes.

                    Logopedė Rasa Nevedomskienė

 

 

 

 

 

 

2017-03-10

LIETUVA – GINTARINĖ MANO AŠARA

      Jau 27 metai, kai mūsų lūpose skamba gražus lietuviškas žodis, per šventes keliama Lietuvos Trispalvė bei giedama Tautinė giesmė. Minint Lietuvai svarbias datas – vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją dienas, mūsų mokykloje visą mėnesį vyko projektas „Nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios, kurį pavadinome „Lietuva – gintarinė mano ašara“. Jo iniciatorės ir vykdytojos- mokytoja Aldona Rudienė ir meninio ugdymo pedagogė Vida Zujienė. Joms talkino auklėtojos ir mokytojos. Šiame projekte dalyvavo visi mokyklos ugdytiniai – nuo mažiausių „Pelėdžiukų“ grupės iki vyriausių 4 klasės mokinių. Kiekvienas atliko užduotis, darbelius pagal savo galimybes: mažiausieji piešė, aplikavo Lietuvos simbolius, aiškinosi Lietuvos vėliavos spalvų prasmę. Vyresnieji kūrė eiles, atsakinėjo į klausimyno klausimus „Ką aš žinau apie Lietuvą?“, pynė Lietuvos vainiką, piešė Lietuvos įžymias, lankytinas vietas. Mokėsi eilėraščių ir dainų ir jas skyrė Lietuvai. Į darbus ugdytiniai sudėjo savo mintis, fantaziją, prisiminimus, tikėjimą, gražias Lietuvos spalvas ir pagarbą jai.

     Kovo 10 dieną projektą užbaigė atvira veikla, šventė. Joje dalyvavo mokyklos bendruomenės nariai, ugdytinių tėveliai, svečiai: Kaišiadorių rajono švietimo, kultūros ir paslaugų centro metodininkė Angelė Paškevičienė, bei Kaišiadorių rajono lopšelio-darželio „Spindulys“ auklėtojos.

     Aptarus visus įvykdytus darbus, po šventės, pakilios nuotaikos visi išsiskirstėme. Ir taip kaskart vis norisi ištarti...„Koks gražus tas kraštas, Lietuva, nuo seno bočių apdainuotas!. Ir skambėk, lietuviškas žodi, po gimtąją šalį plačiai!“.

     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Bandzevičienė